Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Raport sporządzony został przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako służbę specjalną odpowiedzialną za bezpieczeństwo państwa w aspekcie zagrożenia korupcją na mocy Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Na wstępie określa on zjawisko korupcji mianem głównego zagrożenia dla swobodnej działalności gospodarczej i rządów prawa, od którego Polska także nie jest wolna. Zwrócona została uwaga na rozmiary zagrożenia zarówno w odbiorze społecznym na tle krajowych badań, jak i w świetle zagranicznych obserwatorów, tj. Transparency International. Od czasu zmiany ustroju w tej kwestii zmieniło się niewiele ze względu na liczne uwarunkowania i przyczyny zachowań korupcyjnych, które raport identyfikuje i wylicza. Analizie poddane zostają także sfery aktywności publicznej szczególnie narażone na to zagrożenie.

Dalej dokument przechodzi do prawnego aspektu zwalczania korupcji w Polsce. Za Kodeksem Karnym przytacza artykuły penalizujące to zjawisko, omawiając zarazem kluczowe jego zapisy.

Praktyczna działalność antykorupcyjna także znalazła swoje miejsce w raporcie. Ukazane są pierwsze rządowe inicjatywy i strategie walki z korupcją. Poruszono także kwestię rozproszenia kompetencji i odpowiedzialności za walkę z tym typem przestępczości pośród wielu instytucji. W tym kontekście mowa jest także o zakresie zainteresowania ABW, jako służby specjalnej tą kwestią oraz główne inicjatywy i kierunki działania.

Na koniec raport poświęca miejsce obserwowanym tendencjom wśród ujawnionych przypadków przestępstw oraz podkreśleniu wagi działań profilaktycznych, zwłaszcza uregulowaniu prawnemu działalności lobbingowej oraz niezbędności współdziałania społeczeństwa.
 

Pliki do pobrania

do góry