Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

19.05.2009 Rekomendacje GRECO dla Norwegii

19.05.2009

Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO) na początku maja 2009 opublikowała raport dotyczący kryminalizacji korupcji oraz przejrzystości finansowania partii politycznych w Norwegii. Raport został upubliczniony po uzyskaniu zgody tamtejszych władz.

Według oceny GRECO norweskie przepisy zawarte w kodeksie karnym dotyczące korupcji i powoływania się na wpływy spełniają wysokie standardy, jak również w pełni odpowiadają wytycznym Prawnokarnej Konwencji Rady Europy o Korupcji (ETS 173) wraz z jej Protokołem Dodatkowym (ETS 191).

Niemniej, by uniknąć problemów podczas wprowadzania prawa w praktyce oraz by dostosować istniejące przepisy, GRECO rekomenduje rozważenie wprowadzenia przepisów dotyczących korupcji kwalifikowanej w przypadku powoływania się na wpływy (aggravated trading in influence), jako czynu o zwiększonej szkodliwości, a także włączenie ławy przysięgłych w przypadkach odwołań w sprawach o korupcję kwalifikowaną.

Finansowanie partii politycznych w Norwegii został wysoko ocenione przez GRECO, zwłaszcza wprowadzenie w tym zakresie w 2006 roku odpowiednich ram prawnych. Niemniej sugeruje się wprowadzenie pewnych ulepszeń w świetle Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dot. Ujednoliconych Zasad Przeciwdziałania Korupcji podczas Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych.

Sugeruje się, by powiązania partii politycznych, jak również sposób, w jaki te partie wydają publiczne pieniądze, były tak jasne, jak to tylko możliwe. Oprócz dotychczasowych oświadczeń majątkowych, partie powinny przedstawić informacje na temat wydatków, jak również zobowiązań i oszczędności.

Jedną z niewielu rzeczy, na którą zwróciło uwagę GRECO to mechanizmy kontrolne, które dają jedynie formalny, w dodatku ograniczony nadzór nad finansowaniem partii politycznych, powodując, że w dużej mierze w wykrywaniu nieprawidłowości w tym obszarze polega się na doniesieniach mediów.

Zauważono również, że korzystną zmianą w antykorupcyjnym ustawodawstwie Norwegii byłoby wprowadzenie bardziej elastycznych sankcji za naruszenie ustawy o partiach politycznych.

 
Źródło: coe.int (5.05.2009)
 

do góry