Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

21.05.2009 Rekomendacje GRECO dla Rosji

21.05.2009

W 2007 roku Rosja dołączyła do Grupy Państw Przeciw Korupcji. 30 kwietnia 2009 roku GRECO opublikowało, za zgodą jej władz, Raport z Połączonych Pierwszej i Drugiej Debaty Oceniającej Federację Rosyjską.

Eksperci GRECO ustalili występowanie systematycznej i powszechnej korupcji, która dotyka społeczeństwo, administrację publiczną, włączając w to instytucje powołane do walki z korupcją (policję i system sądownictwa) oraz sektor prywatny.

Raport skupia się na ogólnej polityce antykorupcyjnej, niezawisłości sędziów, immunitecie chroniącym przed oskarżeniami o korupcję, pozbawieniu korzyści pochodzących z czynów korupcyjnych, środkach stosowanych do walki z korupcją w administracji publicznej i ochronie osób prawnych przed wykorzystaniem ich jako platformy korupcyjnej.

GRECO sugeruje poprawę rozdzielenia spraw dotyczących korupcji pomiędzy różne organy ochrony prawnej, jak również wzmocnienie ich współdziałania w tym zakresie. Zasadnicze jest również zwiększenie niezależności sądów, by walczyć z powszechnym obrazem sądownictwa podatnego na naciski i korupcję.

Duża liczba urzędników cieszy się bezkarnością, unikając postępowania karnego, co powinno, według GRECO, zostać zredukowane do minimum, a procedury uchylania takiego immunitetu muszą być szczegółowo zbadane.

Rosja podjęła się już reformy administracji, jednak dostęp do informacji publicznej nie doczekał się jeszcze odpowiednich uregulowań. Według GRECO właściwa ustawa, zrozumiała i precyzyjna w tym zakresie powinna stać się priorytetem. Właściwym wydaje się również szkolenie kadr, do czego niezbędne jest zrozumienie na najwyższych szczeblach władz Federacji Rosyjskiej, a także stworzenie odpowiedniej strategii i planu wdrażania Krajowego Planu Antykorupcyjnego.

Wnioski GRECO zawarte są w 26 rekomendacjach, z czego najważniejsze, zdaniem organizacji obejmują: prewencję korupcji, przejrzystość wszystkich sektorów administracji publicznej, udział społeczeństwa w walce z korupcją.

W drugiej połowie 2010 roku GRECO podejmie się oceny stosowania się Federacji Rosyjskiej do przedłożonych rekomendacji.


Źródło: coe.int
 

do góry