Nawigacja

na świecie

RUMUNIA - Agenţia Naţională de Integritate

W maju 2007 roku parlament Rumunii przyjął ustawę nr 144/2007 o powołaniu niezależnej agencji antykorupcyjnej, noszącej nazwę Agenţia Naţională de Integritate (ANI)Krajowa Agencja na rzecz Uczciwości (zwana także Krajową Agencją Etyki), w której upatrywano lekarstwa na niedoskonały system kontroli dochodów funkcjonariuszy publicznych i konflikt interesów.

Krajowa Agencja na rzecz Uczciwości jest zaprojektowana jako autonomiczne ciało administracyjne, posiadające niezależność operacyjną. Rumunia stała się tym samym pierwszym krajem w Europie, który stworzył instytucję specjalizującą się w ocenie majątku osób publicznych. Ustawa powołująca ANI była poprzedzona serią projektów, w tym przedstawianych przez rumuński oddział Transparency International już w 2004 roku i Ministerstwo Sprawiedliwości w roku 2006. Kolejna, czwarta wersja ustawy została zaakceptowana przez senat w roku następnym. W 2010 roku część ustawy o ANI została uznana za sprzeczną z Konstytucją. Decyzja, odnosząca się do kluczowych zapisów, ograniczyła działalność Agencji jedynie do sprawdzania prawidłowości wypełniania oświadczeń majątkowych i nakładania grzywien za niezłożenie ich w terminie. 1 sierpnia 2010 roku została przyjęta i następnego dnia opublikowana znowelizowana wersja ustawy (ustawa nr 176/2010).


Do kompetencji inspektorów ANI należy:

 • pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne;
 • pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o przypadkach występowania konfliktu interesów,
 • dotyczących osób pełniących funkcje publiczne;
 • weryfikacja oświadczeń majątkowych tych osób;
 • kontrola terminowości składania deklaracji;
 • identyfikacja obszarów możliwych naruszeń;
 • nakładanie sankcji przewidzianych w ustawie.

 


Na czele Agencji stoi przewodniczący, któremu podlega wiceprzewodniczący i sekretarz generalny.
W ramach ANI działają:

 • Inspektorat ds. Uczciwości,
 • Dyrekcja Komunikacji i Protokołu,
 • Dyrekcja ds. Sądowych, Kontroli i Relacji Publicznych,
 • Generalna Dyrekcja ds. Ekonomicznych,
 • Generalna Dyrekcja ds. Organizacyjnych.

Zgodnie z art. 1 ustawy, zapisy nowego prawa dotyczące oświadczeń majątkowych stosuje się m.in. do: prezydenta Rumunii i jego doradców, premiera, sekretarzy stanu, marszałków sejmu i senatu, posłów i senatorów, sędziów, prokuratorów, szefów urzędów centralnych i ich zastępców, członków krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członków Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego, urzędników instytucji publicznych.


Źródła:

www.integritate.eu

The Current Statu s of the Romanian National Integrity Agency, 2.07.2010, dr Holger Dix, Bogdan Copil ( www.kas.de)

Global Corruption Report 2008, National Reports: Europe and Central Asia, Romania, Iulia Cospanaru, Matthew Loftis and Andreea Nastase (www.transparency.org.ro)

Addendum to the Compliance Report on Romania, 4.12.2009 (www.coe.int)

 

do góry