Nawigacja

na świecie

ROSJA – Narodowa Rada Antykorupcyjna Federacji Rosyjskiej

Narodowa Rada Antykorupcyjna Federacji Rosyjskiej jako samodzielna, specjalistyczna i niekomerycyjna organizacja (non-profit) zaczęła funkcjonować 3 września 2004 roku. Jej głównym celem była realizacja projektów w ramach antykorupcyjnego programu i z czasem okazała się stale działającym wykonawczym organem społecznym realizującym antykorupcyjną politykę państwa, wspierając w tym zakresie prezydenckie reformy. W skład Rady weszli kierownicy i przedstawiciele antykorupcyjnych instytucji, a także przedstawiciele społeczno-politycznych ruchów wspierających państwową ideologię walki z korupcją.

Zgodnie z zadaniami Rady 19 kwietnia 2005 roku została powołana Agencja Federacji Rosyjskiej do walki z korupcją. 14 czerwca 2005 roku sukcesorem Rady, jak i Agencji stała się Agencja Federacji Rosyjskiej do walki z korupcją - Narodowa Rada Antykorupcyjna Federacji Rosyjskiej (ros. Агентство по борьбе с коррупцией в Российской Федерации – Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации), działająca w ramach programu zapobiegania korupcji, wypracowanego na podstawie przyjętego 31 lipca 2008 roku Narodowego planu przeciwdziałania korupcji.

Zadania programowe:

 • rozwój instytucji kontroli społecznej w zakresie przestrzegania antykorupcyjnego prawodawstwa,
 • realizacja prawa dostępu obywateli do wiarygodnej informacji,
 • rozszerzenie społecznej kontroli w wykorzystaniu środków z budżetu państwa,
 • współdziałanie w podwyższaniu poziomu niezależności środków masowego przekazu,
 • stworzenie systemu kontroli działalności państwowych i samorządowych urzędników ze strony instytucji społecznych,
 • opracowanie i wdrożenie optymalnego systemu współdziałania instytucji obywatelskich, stowarzyszeń, środków masowego przekazu z przedstawicielami organów państwowych, wykluczając możliwość nieuzasadnionej ingerencji w ich działalność,
 • podniesienie kultury prawnej w społeczeństwie.


Struktura przyjętego programu:

 • organ kierowniczy stanowi Narodowa Rada Antykorupcyjna Federacji Rosyjskiej,
 • członkiem Rady jest kierownik społecznej niekomercyjnej organizacji,
 • uczestnikiem programu jest obywatel Federacji Rosyjskiej lub obywatel obcego państwa ciągle zamieszkujący terytorium Federacji,
 • zbiorowym członkiem Rady jest osoba prawna (społeczna organizacja) posiadająca pozytywne doświadczenia instytucji współdziałającej z federalnymi organami władzy w sferze zapobiegania korupcji,
 • Dyrekcja wykonawcza programu, wykonawczy organ Rady – koordynator programu,
 • Biuro Rady – nieprzerwanie działające, informacyjno-metodyczne centrum antykorupcyjne,
 • wydawnictwo „Antykorupcyjna Rada Federacji Rosyjskiej” – codzienne internetowe wydania informacyjno-analityczne.


Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации
 

do góry