Nawigacja

na świecie

NIEMCY - Zentrale Antikorruptionsstelle

W strukturach urzędu Senator ds. Wewnętrznych Wolnego Miasta Hanzeatyckiego Brema (będącego jednym z landów Niemiec) funkcjonuje Zentrale Antikorruptionsstelle, ZAKS (Centralny Zespół Antykorupcyjny). Ma on status samodzielnego referatu odpowiedzialnego za realizację kompetencji z zakresu zapobiegania i ścigania korupcji. Jego jurysdykcji podlega nie tylko administracja landu, ale także działalność gospodarcza.

Zespół utworzony został decyzją senatu Bremy z października 2006 roku w ramach restrukturyzacji systemu walki z korupcją, funkcjonuje zaś od czerwca 2007 roku. Miał on stanowić rdzeń nowego podejścia do problemu korupcji. W założeniu skombinowanie w ramach jednego podmiotu działań prewencyjnych i policyjno-represyjnych miało służyć optymalizacji walki z korupcją.

ZAKS stawia sobie następujące cele:

 • zmniejszanie skali korupcji poprzez działania prewencyjne i aktywne zwalczanie,
 • podnoszenie akceptacji dla przejrzystości w działalności antykorupcyjnej,
 • wzmacnianie współpracy podmiotów i osób zaangażowanych w walkę z korupcją,
 • utworzenie bazy informacyjnej w kwestii różnych aspektów korupcji oraz rozwój sposobów i metod jej zwalczania,
 • intensyfikacja i podnoszenie skuteczności ścigania przestępczości korupcyjnej,
 • podnoszenie skuteczności udzielanych porad poprzez utworzenie systemu ich udzielania,
 • uwrażliwianie na zagrożenia korupcyjne,
 • doradztwo w zakresie sposobów zapobiegania korupcji,
 • przygotowywanie profilowanej edukacji antykorupcyjnej.

W ramach aktywności prewencyjnej ZAKS:

 • stanowi centralny punkt kontaktowy i składania zawiadomień,
 • doradza i wspiera pełnomocników antykorupcyjnych działających w resortach w identyfikowaniu korupcjogennych procedur działania oraz przy formułowaniu wytycznych postępowania,
 • stanowi centralny punkt zgłaszania zakazu udziału w przetargach publicznych,
 • rozwija programy działania i środki zwalczania korupcji,
 • uzgadnia w ramach kraju jednolite działania,
 • przeprowadza kampanie edukacyjne i uwrażliwiające na zagrożenia korupcyjne,
 • przewidzi Radzie Antykorupcyjnej (Antikorruptionsrat) będącej instrumentem ułatwiającym współpracę podmiotów i osób zaangażowanych w walkę z korupcją oraz przepływ informacji,
 • przygotowuje wytyczne, wskazówki i materiały informacyjne.


Zwalczanie korupcji natomiast obejmuje:

 • wyjaśnianie potencjalnych przestępstw korupcyjnych dzięki działaniom o charakterze policyjnym,
 • współpracę z prokuraturą w ściganiu korupcji,
 • współpracę z innymi podmiotami w walce z korupcją.

W zespole działa 7 osób. Jego siedzibą jest miasto Brema.

Zentrale Antikorruptionsstelle

do góry