Nawigacja

na świecie

PAKISTAN - National Accountability Bureau

National Accountability Bureau (NAB) – Krajowe Biuro Kontroli jest główną instytucją antykorupcyjną Pakistanu. Odpowiada za walkę z korupcją w ujęciu kompleksowym łączącym w sobie jej zwalczanie, prewencję i rozwój świadomości społecznej. Działa na mocy rozporządzenia o kontroli krajowej z 1999 r. Rozpatruje wszelkie przestępstwa przewidziane przez rozporządzenia o kontroli krajowej.

Biuro odpowiedzialne jest wyłącznie przed prezydentem Pakistanu, któremu do 30 marca każdego roku składa raport ze swej dotychczasowej działalności.

Przez pierwsze trzy lata Biuro skupiało się na wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości na najwyższych szczeblach. W tym czasie przed obliczem sprawiedliwości postawiono polityków, wysokich rangą urzędników i innych winnych znaczącego nadużycia władzy bądź tych, którzy poprzez korupcję narazili skarb państwa na milionowe straty. W 2002 r. przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę badania ankietowe oraz przyjrzano się zagranicznym modelom walki z korupcją. Pozwoliło to na sformułowanie całościowej strategii zawierającej rekomendacje dalszego działania. Powstała w jej wyniku Krajowa Strategia Antykorupcyjna zerwała z dotychczasowym modelem jedynie zwalczania zjawiska korupcji, a NAB upoważniono także do wykonywania zadań edukacyjno-prewencyjnych. W zamierzeniu ma to uczynić z Biura wiarygodną, efektywną, wydajną i pełną dynamiki agencję do walki z korupcją.

Celami postawionymi przed Biurem przez Krajową Strategię Antykorupcyjną są:

  • zwalczanie korupcji i praktyk korupcyjnych oraz pociąganie do odpowiedzialności wszystkich osób zamieszanych w tę działalność;
  • stosowanie efektywnych środków prowadzących do wykrywania, gromadzenia dowodów i oskarżania w przypadkach korupcji, nadużywania władzy i defraudacji mienia;
  • odzyskiwanie znaczącej części mienia, które uległo defraudacji od osób winnych tego procederu;
  • wdrażanie w społeczeństwie programów i procedur służących zapobieganiu, monitorowaniu i zwalczaniu korupcji oraz budowaniu świadomości antykorupcyjnej.

Poza wspomnianym już podziałem na struktury centralne i lokalne NAB dzieli się na skrzydła odpowiedzialne za pełnienie konkretnych zadań. Najważniejszymi z nich są:

  • skrzydło prokuratorskie – przygotowuje i przeprowadza przewód sądowy łącznie z apelacją,
  • skrzydło dochodzeniowe – nadzoruje przebieg śledztw na poziomie krajowym,
  • skrzydło przestępczości gospodarczej – prowadzi nadzór nad bankami i instytucjami finansowymi w zakresie wykrytych nieprawidłowości.

Siedziba instytucji mieści się w pakistańskiej stolicy – Islamabadzie, a ponadto Biuro posiada swoje oddziały w stolicach czterech regionów i jedną w Rawalpindi.


National Accountability Bureau

do góry