Nawigacja

na świecie

AUSTRALIA Płd. - Independent Commissior Against Corruption

W 2012 roku w Południowej Australii przyjęto ustawę The Independent Commissioner Against Corruption Act, która przewidywała powołanie do życia pierwszej w tym stanie instytucji antykorupcyjnej. Independent Commissior Against Corruption (Niezależna Komisja Antykorupcyjna) zainaugurowała działalność we wrześniu 2013 roku.

Komisji podlega cały aparat stanowej administracji publicznej jak również wszyscy funkcjonariusze publiczni, włącznie z parlamentarzystami oraz przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Powołano ją do walki z systemową korupcją, wykrywania poważnych przypadków korupcji w południowoaustralijskich instytucjach oraz służenia radą organom administracji publicznej w zapobieganiu korupcji poprzez analizę obowiązujących procedur i regulacji.

Poza wykrywaniem zjawisk korupcyjnych, Komisja współpracuje z innymi instytucjami stanowej administracji w wykrywaniu nieprawidłowości i przypadków niedopełnienia obowiązków lub nadużycia stanowiska. Zajmuje się również działalnością prewencyjno-edukacyjną.

W ustawie Komisarzowi wraz z podległą instytucją, zagwarantowano niezależność funkcjonalną, w związku z czym żaden stanowy organ nie może wpływać na podejmowane działania i sposób wykonywania obowiązków. Z drugiej strony parlamentarna kontrola jest zachowana poprzez obowiązek corocznego składania sprawozdania z działalności.

W skład struktury organizacyjnej Komisji wchodzą jednostki: dochodzeniowa, analityczna, edukacyjno-prewencyjna, prawna, IT oraz finansowa.

Na podstawie tej samej ustawy utworzono Office for Public Integrity (Urząd ds. Uczciwości w Administracji Publicznej), który jest ciałem pomocniczym dla Komisji. Został on powołany do przyjmowania wszystkich doniesień i informacji o przypadkach korupcji i nieprawidłowości w stanowej administracji. Napływające doniesienia Urząd analizuje i poddaje wstępnej weryfikacji, by następnie zarekomendować Komisji podjęcie sprawy lub przekazanie jej policji, bądź innemu, właściwemu organowi. Urząd podlega Komisarzowi, jednakże ten nie jest związany jego rekomendacjami odnośnie dalszych działań.

Siedziba Komisji mieści się w stolicy Australii Południowej, Adelaide.

Niezależna Komisja Antykorupcyjna
 

do góry