Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Arabska Organizacja Antykorupcyjna - AACO

 

Opublikowano 4.05.2010

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA


Jedną z kilku instytucji podejmujących starania zmierzające do przebicia stalowej ściany ochraniającej scentralizowane i autokratyczne struktury władzy w regionie arabskim, jest Arabska Organizacja Antykorupcyjna (Arab Anti-Corruption Organization - AACO).

AACO podejmuje działania zmierzające ostatecznie do upadku braku umiaru, nieudolności i korupcji arabskiego sektora publicznego. Organizacja wskazuje na słabości obecnego systemu odpowiedzialności i podpowiada, w których miejscach oraz w jaki sposób należy uszczelniać istniejące luki.

Organizacja wyjaśnia dlaczego oraz w jaki sposób korupcja niszczy arabskie społeczeństwa. Podejmuje działania zmierzające do budowania istotnych z punktu widzenia społeczeństw  relacji pomiędzy instytucjami, międzynarodowymi partnerami oraz organizacjami, takimi jak: Arabska Organizacja Parlamentarzystów Przeciw Korupcji (Arab Organization of Parliamentarians Against Corruption). Organizacja nieustannie wywiera wpływy na osoby sprawujące stanowiska państwowe, w celu dokonywania zmian wymaganych dla zmniejszenia i odwrócenia nieustającego pogarszania się i marginalizacji świata arabskiego.

Jak mówi Amer Khayyat z AACO, bardziej skuteczna kontrola fiskalna w arabskim świecie jest potrzebna, by zapobiec dalszym stratom ponoszonym przez gospodarki arabskie w globalnych inwestycjach finansowych. Wiele z poniesionych strat z pewnością spowodowanych było pojawieniem się światowego kryzysu finansowego, jednak wiele innych jest odzwierciedleniem braku kompetencji lub też korupcji w zarządzaniu inwestycyjnym.Arab Anti-Corruption Organization

do góry