Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Anti-Corruption Practitioners Network (ACPN)

Anti-Corruption Practitioners Network (ACPN) - Sieć Praktyków Antykorupcyjnych to zrzeszenie osób zaangażowanych w walkę z korupcją w instytucjach publicznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Jego członkami są osoby w praktyce zajmujące się zjawiskiem korupcji oraz eksperci z tej dziedziny, którzy pracują w państwowych instytucjach oraz organizacjach międzynarodowych.

Podstawowym narzędziem pracy członków ACPN tworzącym swoistą platformę dającą możliwość nawiązania wzajemnej współpracy oraz forum wymiany informacji i komunikowania się jest strona internetowa. Celem, który wyznaczyli sobie członkowie Sieci jest podejmowanie konkretnych kwestii prawnych i problemów związanych ze zdolnością do działania i wykonywania swoich obowiązków przez instytucje antykorupcyjne w państwach regionu. Ponadto dążą oni do wspierania powstawania i rozwoju nowych instytucji antykorupcyjnych.

Idea powołania do życia sieci współpracy pojawiła się podczas Regionalnego Forum Instytucji Antykorupcyjnych w Wiedniu w grudniu 2005 roku. Miało być to sposobem na podtrzymanie wzajemnych kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń.
 
ACPN funkcjonuje pod egidą Regionalnego Centrum Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Bratysławie.

 

Anti-Corruption Practitioners Network

do góry