Nawigacja

Instytucje zaangażowane

AUSTRALIA - Whistleblowers Australia (WBA)

 

Opublikowano 24.04.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Whistleblowers Australia (WBA) – Demaskatorzy Australia jest stowarzyszeniem osób, które ujawniły korupcję lub nieprawidłowości w jakiejkolwiek postaci, zwłaszcza, jeśli w konsekwencji były one szykanowane, oraz tych, które o dokonaniu ujawnienia myślą, bądź pragną takie osoby wspierać.

 

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 1991 roku pod nazwą Whistleblowers Anonymous (Anonimowi Demaskatorzy), pod obecną nazwą działa zaś od 1993 roku. Jej celem jest promowanie społeczeństwa, w którym możliwe jest publiczne mówienie o przypadkach korupcji, niebezpieczeństwach dla opinii społecznej i środowiska naturalnego oraz innych kwestiach istotnych społecznie bez obawy o szykany, oraz pomoc tym, którzy to robią.

 

WBA stosuje dwie metody osiągnięcia tego celu. Pierwszą jest zachęcanie do samopomocy i pomocy wzajemnej pomiędzy demaskatorami, drugą zaś organizowanie kampanii wspierających dla konkretnych kwestii. Samopomoc organizacja ułatwia poprzez przygotowywanie dla demaskatorów artykułów i ulotek oraz poprzez rozsyłanie newslettera, wzajemną pomoc zaś poprzez organizowanie spotkań demaskatorów i osób ich wspierających oraz poprzez dostarczanie namiarów na osoby i grupy prezentujące podobne postawy. Ponadto wspierane są inicjatywy służące stworzeniu środowiska, w którym osoby mogłyby wyrażać własne opinie bez obawy o narażenie się na represje. Obejmują one popieranie ustawodawstwa służącego ochronie demaskatorów oraz gwarantowaniu wolności wypowiedzi pracowników.

 

Członkostwo w organizacji jest otwarte dla każdego, kto popiera jej cele. Pośród członków spotkać można m. in. pracowników opieki społecznej, członków korporacji, lekarzy, policjantów, urzędników, badaczy, nauczycieli, czy obywateli zaangażowanych społecznie. Udzielają się oni w stowarzyszeniu na zasadzie wolontariatu. Jednak, z racji tego, że utrzymuje się ona w całości z otrzymanych dotacji i darowizn, przewidziana jest dla członków składka.

 

WBA posiada osobę kontaktową lub komitet reprezentacyjny w każdym australijskim stanie, ponadto istnieje jeszcze komitet krajowy, zapewniający łączność pomiędzy grupami lokalnymi, zajmujący się sprawami członkostwa, opracowywaniem newslettera oraz wsparciem kampanii.

 

Dla organizacji równie mocno liczy się zaangażowanie w prowadzone kampanie, co cicha pomoc udzielona pojedynczym demaskatorom. Czerpie ona z wzajemnego dzielenia się doświadczeniem, moralnego wsparcia, dostępu do analiz oraz dostępu do innych istotnych stowarzyszeń i organizacji.

 

Ze względu na ograniczenia, głównie natury finansowej, stowarzyszenie zazwyczaj nie angażuje się w obronę poszczególnych demaskatorów. W zamian udziela informacji i kontaktów, aby demaskatorzy i osoby ich wspierające mogli stać się skuteczniejsi w osiąganiu własnych celów.

 

Siedzibą WBA jest Balmain, leżące na przedmieściach Sydney.

Whistleblowers Australia

do góry