Nawigacja

Instytucje zaangażowane

GHANA - Anti-corruption Coalition (GACC)

 

Opublikowano 22.09.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Ghana Anti-corruption Coalition (Koalicja Antykorupcyjna Ghany) jest międzysektorowym przedsięwzięciem instytucji państwowych, prywatnych i obywatelskich, którego podstawowym celem jest rozwój potencjału i zdolności walki z korupcją oraz opracowanie skutecznych metod kontroli. Inicjatywę zainicjowano w styczniu 2001 roku.

Dzięki wspólnym wysiłkom podejmowanym przez członków Koalicji oraz we współpracy z innymi podmiotami GACC dąży do usprawnienia i podniesienia skuteczności działań antykorupcyjnych w państwie oraz rozwoju społeczeństwa opartego na uczciwości, rzetelności i przejrzystości.


Aby osiągnąć stawiane sobie cele GACC podejmuje następujące działania:

  • przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych – publikuje kwartalne biuletyny i coroczne raporty na temat korupcji, wspiera także powstawanie akademickich publikacji. Wspólnie informować mają one konkretne grupy odbiorców na temat wybranych kwestii korupcyjnych,
  • monitoring i ocenę  działań antykorupcyjnych – poprzez ankiety, panele dyskusyjne czy wykłady tworzy płaszczyznę do nadzoru powziętych środków zmierzających do zwalczenia korupcji,
  • lobbing na rzecz rozwiązań antykorupcyjnych – poprzez skupionych w Koalicji członków dąży do uczulenia i wpłynięcia decydentów oraz wpływowych osób i podmiotów do podjęcia antykorupcyjnych działań oraz udzielenia już podętym wsparcia.


Obecnie Koalicję tworzy 9 instytucji: Centrum Rozwoju Demokracji, Instytut Spraw Gospodarczych, Krajowy Program Zarządzania, Fundacja na rzecz Prywatnej Przedsiębiorczości, Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych, Związek Dziennikarzy Ghany, Komisja Praw Człowieka i Praworządności Administracji, Inicjatywa na rzecz Rzetelności oraz Forum Organizacji Religijnych. Na czele GACC stoi Rada Wykonawcza składająca się z przedstawicieli każdej z instytucji członkowskich. Doraźną pracą zaś kieruje sekretariat z szefującym mu Sekretarzem Wykonawczym.

Siedziba Koalicji mieści się w stolicy Ghany, Akrze.

 

Ghana Anti-corruption Coalition

do góry