Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest organizacją pozarządową, apolityczną, niezależną i niekomercyjną. Została utworzona we wrześni 1989 roku przez grupę parlamentarzystów, będących przedstawicielami ówczesnej opozycji demokratycznej: Senatora J. Regulskiego, prof. W. Pańko, A. Celińskiego, A. Paszyńskego i J. Stępnia.

FRDL prowadzi działania wspierające rozwój demokracji i samorządności lokalnej, kierując swoje działania do pracowników samorządowych i radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, nauczycieli, młodzieży, pracowników i kadry Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ludzi bezrobotnych.

Fundacja jest największą polską organizacja pozarządową wspierającą rozwój samorządności. Za swoją działalność została nagrodzona:

  • w 1995 roku UN Habitat Scroll of Honour,
  • w 2000 roku otrzymała Nagrodę Główną Prezesa Rady Ministrów w Konkursie"Pro Publico Bono",
  • w 2004 roku Nagrodę Honorową Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej.

Obecnie Fundacja dysponuje siecią 16 regionalnych ośrodków z filiami, 4 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej i Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej. Przy ośrodkach FRDL działa ponad 50 klubów i forów branżowych pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych. Od 1992 roku realizuje także programy pomocowe (np. w krajach bałkańskich, na Ukrainie, Białorusi itp.), dzieląc się z innymi krajami doświadczeniem polskiej reformy samorządowej.

 

W realizacji swoich zadań FRDL kieruje się zasadami: apolityczności, niezależności, niekomercyjności, przejrzystości, pomocniczości oraz profesjonalizmu. 

 

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

do góry