Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Global Integrity (GI)

 

Global Integrity  jest niezależną  organizacją non-profit śledzącą działalność rządów w zakresie aktywnośći antykorupcyjnej. Global Integrity działa poprzez  lokalne zespoły badawcze i dziennikarskie monitorujące wiarygodność i bezstronność władz. W tym celu GI opracowuje bezstronne i zrozumiałe informacje, raporty i analizy dotyczące rządów na całym świecie. Informacje dostarczane  przez GI wykorzystywane są równocześnie  jako wskazówka dla zaangażowanych obywateli, lista  projektów dla ustawodawców (checklist), a także przewodnik dla inwestorów.

Historia

GI rozpoczęło działalność w 1999 roku z inicjatywy Charles’a Lewisa i Nathaniela Hellera jako projekt Centrum Integracji Publicznej (Center for Public Integrity) z siedzibą w Waszyngtonie. Początkowo GI zajmowało się śledztwami dziennikarskimi, szukaniem nowych sposobów wykrywania przypadków korupcji na świecie i walki poszczególnych rządów w tym zakresie. W 2001 roku opublikowano pilotażowy raport obejmujący trzy kraje. W 2002 roku Open Society Institute przeznaczył na działalność CPI  milion dolarów, a jego opracowania uwzględniają coraz więcej podmiotów. GI odłączyło się  od CPI w roku 2005 i jako samodzielna, pozarządowa organizacja non-profit, w tym samym czasie wydał  raport obejmujący 55 krajów. W 2007 r. GI  rozpoczął pilotażowy i eksperymentalny program uwzględniający mechanizmy administrowania miedzynarodowego. W 2008 r. roku powstał blog „Global Integrity Commons” (Wspólnoty Globalnej Integracji).

Zakres i sposób działania

Obecnie dla GI pracuje ponad 500 ekspertów z 76 krajów a raporty GI, obejmujące coraz więcej krajów, są szeroko oczekiwane  przez rządy, inwestorów i inne zainteresowane podmioty, jako dogłębne, krytyczne i wiarygodne źródło informacji o administrowaniu w życiu publicznym i kierunkach walki z korupcją. GI przeprowdził analizy i opublikował 202 raporty dotyczące 76 krajów.

GI nie stosuje systemu punktowego w stosunku do krajów bądących przedmiotem opracowań. Taki ranking jest przygotowywany na poziomie lokalnym. Rolą GI jest stworzenie zarysu standardów rządzenia, źródeł finansowania działalności komórek regionalnych GI, publikowania rapartów i analiz. Raporty Gi są tworzone lokalnie, stąd charakteryzuje je wiarygodność i szczegółowość (300 osób pracowalo nad raportem 2007,  z tego 97 % to lokalni eksperci i reporterzy).

Sposób prowadzenia badań, organizacja, zakres, struktury i żródla finansowania  są jawne.

Badania  GI oparte są na ponad 300 wskaźnikach dotyczących bezstronności rządzenia, jawności i mechanizmów antykorupcyjnych. Rozmiar i szczegołowość badań pozwala lokanym władzom na określenie obszarów interwencji i powzięcie  adekwatnych  kroków w celu usprawnienia działania rządów.

Rzetelność badań prowadzonych w ramach GI,   jest wysoko oceniana nawet przez instytucje ocenione w nich negatywnie. Badania GI oparte są w wiekszości na pracach eksperckich, w tym szczegółowych, starannie dobranych pytaniach  i wymagają od osób je prowadzących  szczegołowego uzasadnienia wyników.

Działalność GI opiera się na założeniach, że korupcja i administrowanie to zagadnienie kompleksowe i wielowarstwowe, stąd zebranie obszernych materialów jest potężnym narzędziem do tworzenia analiz statystycznych czy podsumowań. GI podkreśla, że posługiwanie się wynikami badań powinno być zawsze odczytywane w kontekscie doświadczeń (uwarunkowań) politycznych, ekonomicznych i społecznych danego kraju. W tym celu niezastąpione są badania i raporty przeprowadzone przez dziennikarzy i socjologów, ukazujące spektrum zagadnień, mając jednocześnie pewność, co do obszaru badań i ich jakości. GI kładzie również nacisk na obiektywizm, stad wyniki są zawsze weryfikowane przez zespoły, a raporty nie są oparte tylko na opinii jednego eksperta. W przypadku rozbieżności, publikowane są wszystkie opinie czlonków zespołu ekspertów, pozwalając na zapoznanie się ze złożonością problemu.

 

 

 

 

Global Integrity

do góry