Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Straż Graniczna (SG)

 

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną, w pełni zawodową formacją typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990 roku. Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony granicy państwowej.

 

Ustawowe zadania Straży Granicznej w zakresie walki z korupcją:

Zgodnie z art. 1 ust. 2a Ustawy o Straży Granicznej Straż Graniczna może prowadzić postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

 

Wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Straży Granicznej, powołaną do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w wykonywanie ustawowych zadań Straży Granicznej jest Zarząd Spraw Wewnętrznych SG.

Jednym z podstawowych zadań wskazanej jednostki jest prowadzenie postępowań w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 kk popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

 

 

Straż Graniczna

do góry