Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Stowarzyszenie ACFE Polska

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA


Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska jest organizacją non-profit zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zapobieganiem i wykrywaniem oszustw gospodarczych. ACFE Polska jest uznanym przez ACFE w Stanach Zjednoczonych Oddziałem ACFE nr 114. Członkowie Stowarzyszenia podlegają Kodeksowi Etyki. Celem organizacji  jest działalność edukacyjna służąca podnoszeniu kwalifikacji członków w zakresie prowadzenia badań oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych. ACFE Polska powstało w lipcu 2003 i od razu rozpoczęło staranie o uznanie go za Oddział (Chapter) ACFE w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu zostało oficjalnie uznane jako Poland Chapter nr 114, zaś w październiku 2003 otrzymało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

 The Association of Certified Fraud Examiners zostało założone w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych w Austin (Teksas). Stanowi ono ponad 38 tysięczną zawodową organizację, zaangażowaną w nauczanie przeciwdziałania oszustwom. Każdy członek ACFE, noszący tytuł CFE, posiada certyfikat uzyskany po bardzo rygorystycznym procesie kwalifikacyjnym. CFE legitymują się różnymi profesjami i są wśród nich: audytorzy, księgowi, specjaliści od zapobiegania stratom, prawnicy, nauczyciele akademiccy i kryminolodzy. Zbierają oni dowody, oświadczenia, sporządzają raporty, asystują w prowadzeniu śledztw w różnych postaciach. Są zatrudniani w dużych korporacjach, agencjach rządowych i innych firmach świadczących usługi dochodzeniowe. ACFE posiada na całym świecie 116 oddziałów lokalnych. CFE  w ponad 100 krajach, na sześciu kontynentach przeprowadzili ponad milion dochodzeń w podejrzanych sprawach cywilnych i karnych. Prezesem i założycielem ACFE, a także członkiem Rady jest kryminolog i były agent FBI - Joseph T. Wells. Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska

 

 

do góry