Nawigacja

Instytucje zaangażowane

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

State Watch jest organizacją non-profit założoną w 1991 roku. W jej ramach pracują prawnicy, wykładowcy akademiccy, dziennikarze, naukowcy i działacze społeczni z 15 krajów. State Watch zachęca do śledztw dziennikarskich, krytycznych analiz dotyczących funkcjonowania państwa, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, wolności społecznych, odpowiedzialności.

 

State Watch nie prowadzi działalności lobbingowej i nie jest związana z żadną partią polityczną. Jest natomiast niezależnym ciałem na rzecz rozwoju i edukacji zarządzanym przez zarejestrowaną fundację. Jej działalność jest poświęcona ochronie praw cywilnych i demokratycznych standardów w Europie. Zakres spraw, którymi zajmuje się State Watch, opiera się na pracy niewielkiej ilości pełnoetatowych pracowników, w większości zależąc od pracy wolontariuszy. Organizacja posiada niewielki roczny budżet i w całości pokrywana jest z grantów i darowizn. Podstawowe finansowanie pochodzi z Fundacji Charytatywnej Josepha Rowntree (Joseph Rowntree Charitable Trust).

 

Założenia

 

Jednym z głównych celów State Watch jest zachęcanie do publicznej debaty poprzez dostarczanie informacji, charakterystyk i analiz popartych pełną dokumentacją tak, by osoby zainteresowane, docierając do materiałów źródłowych, mogły wyrobić  własne zdanie.

 

Od 1991 roku State Watch systematycznie monitoruje i dokumentuje rozwój polityki Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej – Justice and Home Affairs (JHA). State Watch poszukuje rozwiązań zwiększających zrozumienie tej polityki oraz inicjuje debaty na temat polityki JHA poprzez dostarczanie przystępnych informacji o sposobach podejmowania decyzji i procesie legislacyjnym.

 

Jednym z narzędzi służących do wypełniania tych zadań jest Europejskie Centrum Monitoringu i Dokumentacji State Watch  – Statewatch European Monitoring & Documentation Centre (SEMDOC) powstałe w 1997 roku. SEMDOC posiada zbiór dokumentów Rady Europy, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z dziedziny wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i wolności obywatelskich.

 

Publikacje

 

Od momentu powstania Statewatch wydaje biuletyn, w którym można znaleźć informacje dotyczące wydarzeń, charakterystyk i badań w zakresie nowych założeń wprowadzanych  przez  rządy i instytucje Unii Europejskiej w Brukseli. Organizacja dostarcza również raporty o efektach wprowadzania poszczególnych rozwiązań na danym obszarze.

 

Statewatch News online – przedstawiają wydarzenia i charakterystyki, dołączając pełną dokumentację do opisów zawartych w biuletynie. Na swojej stronie Statewatch zamieszcza 18 „Obserwatoriów” traktujących o wolnościach obywatelskich czy jawności w Unii Europejskiej. Następne 4 „Obserwatoria” zanjdują się na stronie SEMDOC, która zawiera również darmową wyszukiwarkę zawierającą 26 tysięcy haseł, mających swe odniesienie w biuletynie.

 

Europejski Monitor Statewatch i dokumenty SEMDOC - publikowane są online od 1998 roku.

 

 

 

State Watch

do góry