Nawigacja

Instytucje zaangażowane

 

Sherpa to organizacja pozarządowa, która za główny cel stawia sobie obronę poszkodowanych ekonomicznie w wyniku czyjejś nieuczciwej działalności.

Stowarzyszenie zrzesza prawników, którzy we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi na świecie upominają się o interesy społeczeństw w państwach rozwijających się, okradanych przez przywódców i elity ich krajów w wyniku malwersacji finansowych i korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Szerpa organizuje kampanie uświadamiające międzynarodową opinię publiczną oraz demaskujące przypadki wyprowadzania przez rządy środków z budżetu lub uchylania się od opodatkowania przez wielkie koncerny. Działalność ta przyczynia się do ubożenia społeczeństw i utrudnia modernizację.

Nazwa organizacji zaczerpnięta została od nepalskich tragarzy i przewodników górskich, gdyż jej członkowie niczym Szerpowie, pragną wspierać w walce o sprawiedliwość osoby i społeczności poszkodowane gospodarczo przez czyjąś działalność.

Organizacja działa na 3 płaszczyznach: pomocy prawnej, aktywności analityczno-eksperckiej oraz podnoszeniu świadomości:

    * Poprzez sieć współpracujących prawników, Sherpa wykorzystuje wszelkie możliwe środki prawne, od negocjacji po wnoszenie pozwów, by upomnieć się o interesy poszkodowanych i wywalczyć dla nich zadośćuczynienie.
    * Jako instytucja badawcza typu think-tank, proponuje wprowadzenie zmian prawnych mających zapobiegać ograbianiu własnych narodów przez różne reżimy i ukrywaniu zrabowanych środków poza granicami kraju. Kroki te uzupełniane są o kampanie promujące wprowadzenie opracowanych regulacji, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej.
    * Instytucja organizuje również warsztaty lub sympozja, które mają podnosić świadomość w społeczeństwach oraz wśród rządzących na temat szkodliwości przestępczości ekonomicznej i możliwości jej zwalczania. Ponadto w ramach tych zajęć oferuje treningi, jako formę transferu know-how.
   
 
Siedziba organizacji mieści się w Paryżu

Źródło: http://www.asso-sherpa.org/sherpa-english

 

do góry