Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

 

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat istotnych problemów społeczno - politycznych i gospodarczych, w tym zjawiska korupcji. Działa on od 1982 roku, a od początku lat 90-tych realizuje badania przeglądowe regularnie co miesiąc, zaś ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

 

Sejm RP ustawą z dnia 20 lutego 1997 roku nadał mu status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny. Nad planami i jakością prac badawczych nadzór sprawuje Rada Fundacji CBOS, w której reprezentowani są fachowcy z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.

 

Aktualnie CBOS co miesiąc realizuje sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" (na reprezentatywnej 1000-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Polski), uzupełniany zależnie od potrzeb przez specjalne badania jednorazowe. Rocznie CBOS publikuje ponad 200 raportów z badań poruszających istotne dla społeczeństwa polskiego problemy oraz wydaje publikacje monograficzne i książkowe. Wyniki najważniejszych badań przeglądowych można znaleźć w seriach "Opinie i Diagnozy" oraz w wersji anglojęzycznej "Polish Public Opinion".

 

Ponadto CBOS prowadzi badania na zlecenie różnych instytucji społecznych i firm prywatnych. Dla wysokiej jakości badań decydujące są kwalifikacje pracowników, z tego też względu zatrudnia socjologów, ekonomistów, statystyków i informatyków o dużym doświadczeniu i szerokim zakresie specjalizacji. W miarę potrzeby angażowani są również eksperci z innych dziedzin.

 

CBOS posiada również jedną z największych w kraju sieci ankieterskich oraz profesjonalną kontrolę jakości badań prowadzoną zarówno przez własną komórkę jak i przez niezależny audyt zewnętrzny. Posiada certyfikat "Gwarancji jakości pracy ankieterskiej" przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.

 

 

 

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

do góry