Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Fundacja Academia Iuris

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Fundacja Academia Iuris została powołana do życia w marcu 2002 roku, przez fundatorów: ks. Zygmunta Malackiego, mec. Macieja Bednarkiewicza, Leszka Boska oraz Piotra Bielarczyka.

Za podstawowy cel fundatorzy uznali niesienie pomocy najuboższym poprzez organizowanie punktów bezpłatnej pomocy prawnej oraz propagowanie etycznych zasad wykonywania zawodu prawnika. Istnieje ogólnopolska sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej, w których studenci pod okiem zawodowych prawników, udzielają porad prawnych. Działalność Fundacji odbywa się w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych, a swym patronatem objęła ją Naczelna Rada Adwokacka.

Działalność Fundacji opiera się na zaangażowaniu rzeszy ludzi dobrej woli. Zgodnie ze statutem i rejestrem sądowym, nie prowadzi ona działalności gospodarczej, zatem wszystkie środki, jakimi dysponuje, pochodzą z grantów i darowizn, zaś członkowie zarządu pracują społecznie.

Radę Programową Fundacji tworzą:

  • prof. Marek Safjan,
  • prof. Andrzej Zoll,
  • prof. Hubert Izdebski,
  • ks. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier.

 

 

 

Fundacja Academia Iuris 

do góry