Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Fair Trails International

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Fair Trials International (FTI) to organizacja walcząca o sprawiedliwe procesy, zgodne z międzynarodowymi standardami dotyczącymi sprawiedliwości oraz broniąca praw oskarżonych w kraju innym niż macierzysty.

FTI realizuje swoją misję przy pomocy współpracujących z organizacją ekspertów, udzielających jej pomocy prawnej. Zwraca się ona również przeciwko niesprawiedliwości mającej swe źródło w wymiarze sprawiedliwości, w tym celu prowadząc badania i kampanie na rzecz rozbudowy lokalnych możliwości dostępu do porad prawnych, tj. szkolenia, programy mentorskie i nawiązywanie szeroko pojętej współpracy.

Organizacja nie ogranicza swojej działalności do konkretnego regionu, jednak w swej działalności doradczej i szkoleniowej musi brać pod uwagę optymalne wykorzystanie własnych zasobów.

 

 

 

Fair Trails International

do góry