Nawigacja

Ściągawka z demokracji

Poradnik dostępu do informacji publicznej

Opracowanie „Poradnik dostępu do informacji publicznej” powstał w 2005 roku. Jego autorami są Jan Stefanowicz oraz Maciej Wnuk. Jest ono częścią projektu „Obywatelski Przybornik Antykorupcyjny” i zostało wydane przez Transparency International Polska.

Składają się nań trzy części. Pierwsza stawia sobie za cel objaśnienie procedury wnioskowania o dostęp do informacji publicznej, począwszy od kwestii, jakiej informacji można się domagać oraz do kogo się w tej sprawie zwrócić, a skończywszy na możliwych do podjęcia krokach w przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku. Ponadto zawiera ona wzory pism i wniosków, przydatnych w toku postępowania o uzyskanie dostępu do informacji oraz ilustrowany schemat całej procedury.

Druga część przeznaczona jest dla praktyków. Stanowi ona komentarz i objaśnienie do ustawy o dostępie do informacji publicznej (wg stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2005 roku). W zamierzeniu część ta ma ułatwić świadome, a w rezultacie skuteczne, posługiwanie się ustawą.

Część trzecia, zawierająca się w osobnym pliku, ma za zadanie zapoznać odbiorcę z orzecznictwem sądowym, jako że sądy i organy odwoławcze orzekały już w kwestiach, które mogą budzić wątpliwości przy stosowaniu ustawy.

 

Pobierz:

 

do góry