Nawigacja

Ściągawka z demokracji

Ściągawka dla radnego

Publikacja zrealizowana przez zespół Programu ”Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego. Zawiera ona informacje o antykorupcyjnych przepisach prawnych związanych z pełnieniem funkcji radnego a także odnoszących się do pracowników samorządowych. Przedstawiono w nim rozwiązania zmierzające do zwiększenia przejrzystości w działalności tych podmiotów.

Ściągawka dla radnego” zawiera kilka części, z których pierwsza, autorstwa Aleksandry Radwańskiej, dotyczy przepisów antykorupcyjnych w polskim i zagranicznych systemach prawnych, uwzględnia też zagadnienia konfliktu interesów i oświadczeń majątkowych. Część dotycząca modelu ”Przezroczysta gmina” została opracowana przez Andrzeja Radwańskiego przy współpracy z prof. dr hab. Grażyną Pawelską-Skrzypek i odnosi się do instytucji samorządu lokalnego oraz lokalnej społeczności. Tę część uzupełniono kwestionariuszem Modelu ”Przezroczysta Gmina”. Broszurę zakończono pracą Andrzeja Szeniawskiego, wykonaną na zamówienie Lokalnej Grupy Obywatelskiej w Tychach. Opracowanie przedstawia modelowe rozwiązania w zakresie udzielania dotacji podmiotom niepublicznym z budżetów gmin.
 

pobierz

do góry