Nawigacja

Ściągawka z demokracji

Przewodnik sądowy po procedurach: cywilnej (...)

Opracowanie autorstwa Pawła Kamińskiego dotyczące procedury cywilnej, karnej i sądowo-administracyjnej, uwzględniające stan prawny na dzień 30 kwietnia 2005 roku, wydane zostało przez Transparency International Polska w ramach projektu „Obywatelski Przybornik Antykorupcyjny” i finansowane z grantów Open Society Institute w Budapeszcie oraz Partnership for Transparency Fund w Waszyngtonie.

Celem przewodnika jest wspieranie instytucji i osób w procedurze sądowej w sprawach cywilnych, karnych i sądowoadministracyjnych, zapoznanie strony postępowania z możliwościami działania i przysługującymi jej prawami zgodnie z art. 45 Konstytucji.

Opracowanie składa się z czterech części. Cześć ogólna zawiera opis instytucji prawnych – sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego. Ujęto w niej kwestię orzeczeń sądowych, terminów, skarg oraz doręczeń, protokołów i pism procesowych. Druga część dotyczy m.in. postępowania sądowego w sprawach cywilnych, w tym pojęcia i rodzajów spraw cywilnych, stron postępowania cywilnego czy pełnomocnictwa. Analogicznie, postępowanie karne oraz przed sądami administracyjnymi zostało opisane w rozdziałach trzecim i czwartym.

do góry