Nawigacja

Ściągawka z demokracji

Ściągawka z demokracji. (...) Ściągawka z Konstytucji

Opracowanie „Ściągawka z Konstytucji” jest kolejnym, 3 zeszytem z serii „Ściągawka z demokracji. Obywatelski Poradnik Antykorupcyjny”. Zeszyt został wydany w 2002 roku we współpracy z Programem Prawnym. Autorem opracowania jest Maciej Wnuk.

We wstępie opracowania wskazano cel uchwalenia Konstytucji określony w Preambule, miejsce Konstytucji w hierarchii aktów prawnych oraz odniesienie umów międzynarodowych do ustawy zasadniczej. W dalszej części omówiono kluczowe dla potrzeb opracowania artykuły wraz z praktycznymi wskazówkami oraz przykładowymi wzorami pism.

Przesłanie, jakie niesie "Obywatelski Poradnik Antykorupcyjny. Ściągawka z Konstytucji” można streścić w stwierdzeniu, iż każdy ma prawo korzystać ze swoich praw i wolności zapisanych w Konstytucji, a także zaskarżyć każdy przepis, który te prawa narusza.
 

pobierz

do góry