Nawigacja

Ściągawka z demokracji

Ściągawka z demokracji (...) Zanim zaczniesz działać

„Zanim zaczniesz działać” - opracowanie będące częścią Obywatelskiego Poradnika Antykorupcyjnego z serii „Ściągawka z demokracji” zostało przygotowane przez Macieja Wnuka przy współpracy Fundacji im. Stefana Batorego i zostało sfinansowane z dotacji Fundacji Forda. Wydano je w 2002 roku.

Poradnik „Zanim zaczniesz działać” jest prostą, zrozumiała instrukcją dla każdego obywatela w zetknięciu z urzędem, w tym z opieszałością, niegospodarnością, brakiem kompetencji czy łamaniem prawa. Opracowanie ma na celu pomóc w skutecznym dochodzeniu swoich praw, jak również służyć obronie interesu społecznego. Autor przedstawia zarys funkcjonowania urzędów, ale zwraca również uwagę na kwestie, których dopracowanie po stronie petenta może znacznie usprawnić postępowanie administracyjne (sposób sporządzania pism, tworzenie dokumentacji, dotrzymywanie terminów). Kwestie najbardziej drażliwe są eksponowane tworząc zbiór zasad, których przestrzeganie jest skutecznym narzędziem w dochodzeniu praw. Ich znajomość, niewątpliwie, stanowi poważne orędzie w walce z korupcją.

pobierz

do góry