Nawigacja

Ściągawka z demokracji

Ściągawka dla lidera grupy obywatelskiej

Ściągawka dla lidera Lokalnej Grupy Obywatelskiej jest jednym z opracowań z serii: Ściągawka z demokracjii wydana została w ramach projektu „Lokalne Grupy Obywatelskie” rozpoczętego w 2000 roku. Materiał opublikowany został w 2004 roku.

Celem tego projektu było wyszkolenie grupy kilkudziesięciu liderów podejmujących się zadania utworzenia grup lokalnych działających w Polsce w obszarze działań obywatelskich w polityce lokalnej.

Przewodnik jest pracą zbiorową, która w pierwszych częściach zawiera obszerne informacje o projekcie ”Lokalne Grupy Obywatelskie”  z wyszczególnieniem konkretnych grup lokalnych i obszarów ich działania. W dalszej części opisano zjawisko korupcji (Grażyna Kopińska)1, regulacje prawne dotyczące jej zwalczania (Małgorzata Rutkiewicz), oddzielny rozdział poświęcając ustawie „Prawo zamówień publicznych”. Uwagę zwrócono na sposoby i uwarunkowania dostępu do informacji (Grzegorz Hołka), a także na rozwiązywanie konfliktów (Ewa Maksymowska i Monika Werwicka), wpływ lokalnego dziennikarstwa na poprawę małych ojczyzn (Jurek Jurecki) oraz powody i korzyści płynące z tworzenia małych grup obywatelskich (Tomasz Masny, Cezary Trutkowski). W formie wykresu przedstawiono model przejrzystej gminy (Andrzej Szeniawski we współpracy z prof. Grażyną Pawelska-Skrzypek).

W przewodniku promowane są działania na rzecz przejrzystości oraz działania informacyjne i edukacyjne w zakresie walki z korupcją. Opracowanie zakończono rozdziałem poświęconym działaniom kontrolnym w zakresie prawidłowego funkcjonowania instytucji (Marta Kindler, Karolina Stawicka). Opisano w nim kilka głównych instytucji zagranicznych prowadzących taką działalność.

Powyższa publikacja zawiera stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 roku.


1 W nawiasie podano autora poszczególnego artykułu


Pobierz

do góry