Nawigacja

Ściągawka z demokracji

Ściągawka z demokracji. Postępowanie administracyjne

Zeszyt 4 z serii „Ściągawka z demokracji” dotyczy postępowania administracyjnego. Opracowanie jest częścią Obywatelskiego Poradnika Antykorupcyjnego wydanego w 2002 roku przez Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego realizowany przy współpracy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Autorem opracowania jest Maciej Wnuk.

W tej części Obywatelskiego Poradnika Antykorupcyjnego opisano zasady postępowania administracyjnego i metody skutecznego posługiwania się nim. W kilkunastu punktach przedstawiono schemat drogi administracyjnej, ułatwiający zorientowanie się, na jakim etapie znajduje się konkretna sprawa. Autor zapoznaje z różnicami między trybem administracyjno-prawnym, cywilnym i karnym, porusza kwestie rozpoczęcia postępowania, odwołań, zażaleń, terminów, kosztów, uprawnień strony, ale także uprawnień podmiotu niebędącego stroną w sprawie. W dalszej części uwzględnia pojęcie i rodzaje decyzji, postanowienia, skargi, stwierdzenie nieważności i administracyjne badanie decyzji. Całość uzupełniona jest wzorami zażaleń, wniosków i skarg.

Każdy ma prawo we wszystkich etapach postępowania uzyskać informacje dotyczące jego sprawy w postępowaniu administracyjnym, zaskarżyć przepisy naruszające jego podstawowe prawa i obowiązki. Autor zaznacza jednak, że spełniony musi być warunek wyczerpania drogi administracyjnej i sądowej oraz skorzystania wszelkich środków odwoławczych.
 

Pobierz

do góry