Nawigacja

Ściągawka z demokracji

Ściągawka z demokracji (...) Skargi i wnioski

„Skargi i wnioski” jest kolejnym opracowaniem z cyklu „Ściągawka z demokracji. Obywatelski Poradnik Antykorupcyjny autorstwa Macieja Wnuka, sporządzonym we współpracy z Programem Prawnym i Fundacją im. Stefana Batorego oraz finansowane z dotacji Fundacji Forda. Materiał opracowany został w 2002 roku.Zeszyt „Skargi i wnioski” zawiera podstawowe informacje, niezbędne w dochodzeniu swoich praw przed organem administracji publicznej. W sposób dostępny i zrozumiały przedstawiono różnice między skargą a wnioskiem, scharakteryzowano organy, do których odpowiednie pisma powinny być skierowane, kompetencje tych organów oraz organy odwoławcze.

Autor zamieścił wzory wniosków i zażaleń oraz podał akty prawne, będące bazą do pogłębienia swojej wiedzy i poprawienia skuteczności w dochodzeniu swoich praw.
 

Pobierz

do góry