Nawigacja

Samorząd

Moja Przejrzysta Gmina 2003

Jest to raport z monitoringu procedur udzielania dotacji organizacjom pozarządowym w ramach Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Opracowany został przez Ryszarda Skrzypca w 2003 roku dla Tyskiej Grupy Obywatelskiej. Opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części: ze sprawozdania z wykonania monitoringu gmin Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny i Wyry oraz zapisu przebiegu pierwszego Forum Organizacji Pozarządowych w Tychach.

Na początku opracowanie zajmuje się definicją, czym jest przejrzystość gminy, na jakiej podstawie można prowadzić monitoring społeczny działalności samorządu, metodologią mierzenia efektów dokonanego monitoringu oraz samymi jego rezultatami. Formułowane są wyłaniające się z badań sugestie i wnioski, co do funkcjonowania systemu dotacji w samorządach, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz nadzoru. Wyniki z przeprowadzonego badania mają w przyszłości posłużyć do stworzenia ogólnych procedur przeprowadzania społecznego nadzoru nad przydzielaniem dotacji organizacjom pozarządowym.

Druga część poświęcona jest dyskusji nad potrzebą istnienia lokalnych koalicji i organizacji stawiających sobie za cel monitorowanie działalności publicznej urzędników samorządowych i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w procesie dysponowania funduszami samorządowymi. Będąc naturalnym partnerem władz lokalnych, są one jednocześnie predysponowane do formułowania standardów współistnienia sfery publicznej i prywatnej oraz do pełnienia funkcji monitorującej. Zaprezentowano także dwa główne dokumenty będące wynikiem wspomnianego Forum.

pobierz

do góry