Nawigacja

Samorząd

Przejrzysta gmina - modelowe rozwiązania (...)

Opracowanie powstało na potrzeby programu „Przejrzysta gmina” prowadzonego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, a sfinansowanego z Partnership for Transparency Fund.

Jego autorem jest Andrzej Szeniawski. W oparciu o funkcjonujące ustawodawstwo, ma na celu zaproponowanie modelu dysponowania dotacjami w sposób przejrzysty, by nie było to asumptem do powstawania podejrzeń o brak transparentności. Skupia się w głównej mierze na przypadku zlecania do wykonania przez samorządy podmiotom niepublicznym pewnych swoich zadań. Dokument na wstępie ukazuje obowiązujące przepisy w zakresie udzielania z budżetu gminy dotacji podmiotom niepublicznym. Następnie mowa jest o różnych typach zadań, które samorząd terytorialny ma obowiązek świadczyć mieszkańcom, a które mogą zostać wykonane poprzez zakontraktowanie ich u wspomnianych podmiotów. Opracowanie omawia także dopuszczane przez prawo rodzaje współpracy wiążące się z wydatkowaniem przez samorząd środków publicznych w formie dotacji. W procesie realizacji takiego zlecenia istotny jest też nadzór społeczny nad oferentem oraz możliwość rozliczenia go z powierzonego zadania. Na koniec przedstawiona jest przykładowa procedura, jak postępować przy rozdysponowywaniu środków samorządowych oraz gdzie w systemie prawnym będzie to działanie mieć swoje umocowanie. Działania te zaprezentowane są krok po kroku.

pobierz

do góry