Nawigacja

Samorząd

Model przezroczystej gminy

Model opracowany został w styczniu 2003 roku przez Andrzeja Szeniawskiego przy współpracy prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek, na potrzeby programu Przeciw Korupcji.

Obrazuje on graficznie, czym się objawia przezroczystość w sprawach publicznych w gminie, w instytucjach samorządu terytorialnego oraz w społeczności lokalnej. Przedstawiony model następnie jest dokładnie scharakteryzowany i opisany wraz z jego szczegółowym podziałem. Obejmuje on w ramach samorządu terytorialnego rozróżnienie na radę, wójta lub burmistrza; urząd gminy; jednostki organizacyjne i firmy kapitałowo kontrolowane przez samorząd oraz firmy niepubliczne realizujące zadania publiczne. Na płaszczyźnie społeczności lokalnej zaś transparentność rozpatrywana jest jeśli chodzi o dostęp do informacji, zdobywanie umiejętności i wiedzy – edukację oraz wsparcie w analizie informacji.
 

do góry