Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Raport NIK i wojskowe Oscary

Raport NIK wskazuje na nieprawidłowości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM), której prezes został właśnie laureatem „Buzdyganów 2010”. Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła także nierzetelność Ministrowi Obrony Narodowej.


Kontrolą objęto lata 2007-2009 (I półrocze), z uwzględnieniem lat wcześniejszych w odniesieniu do realizacji zadań inwestycyjnych przez Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA”. Postępowania kontrolne zostały przeprowadzone od 2 lipca do 16 grudnia 2009 r.  WAM, WTBS „Kwatera”, Ministerstwie Obrony Narodowej oraz ośmiu Oddziałach Regionalnych WAM.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonywanie przez WAM jej głównego zadania, tj. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych żołnierzy, a zwłaszcza funkcjonowanie WTBS „Kwatera”, co jest dodatkowo utrudnione dużą rotacją na stanowisku prezesa Agencji.

Zdaniem NIK, Agencja w niewystarczającym stopniu, w stosunku do posiadanych możliwości, planowała i realizowała inwestycje mieszkaniowe. Jak podaje w swoim raporcie Izba, „środki zgromadzone na funduszu rezerwowym, umożliwiały Agencji realizację inwestycji mieszkaniowych w większym zakresie, w szczególności dotyczy to kontynuacjiinwestycji rozpoczętych. Tymczasem dotacja budżetowa w kwocie ponad 75 milionów złotych, zamiast na zadania określone w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej4, została przeznaczona na zwiększenie funduszu rezerwowego WAM”.

NIK stwierdził również, że Minister Obrony Narodowej działał nierzetelnie zwiększając dotacje na inwestycje WAM, nie precyzując zadań, na które mogą być wykorzystane dodatkowe środki, a następnie, nienależycie realizując nadzór nad wykorzystaniem.

Prezes WAM 22 listopada 2002 r. utworzył WTBS „Kwatera”, w celu realizacji „Programu budowy mieszkań na wynajem dla żołnierzy zawodowych służby stałej”, w ramach Porozumienia zawartego 28 listopada 2002 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Ministrem Obrony Narodowej. Program przewidywał wybudowanie 9 tysięcy mieszkań na wynajem dla żołnierzy zawodowych służby stałej w latach 2003- 2007 a wybudowała tylko niewiele ponad 2 tysiące. Co więcej 171 mieszkań sprzedała bez uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, wymaganej art. 5a ust. 1 ustawy, z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, co było działaniem nielegalnym.


NIK zarzuciła WAM również:

1.      Brak analizy w zakresie możliwości kredytowania inwestycji oraz zakresu ich realizacji, miały istotny wpływ na niewykonanie założeń Programu.

2.      Brak określenia przez Prezesa Agencji strategii działania Spółki, po rozwiązaniu Porozumienia w sprawie realizacji „Programu budowy mieszkań na wynajem dla żołnierzy zawodowych służby stałej”.

3.      Nieprzeprowadzenie kompleksowych kontroli w spółce w latach 2007-2009 .

4.      Działanie niegospodarne poprzez wnoszenie przez Prezesa WAM aportem do Spółki

gruntów i środków pieniężnych, pomimo nieefektywnego realizowania przez nią zadań

umownych.

„Polska Zbrojna”, jak co roku, wyróżniła wybitne osobowości polskiego wojska.  Kapituła Buzdyganów, w skład której wchodzą ubiegłoroczni laureaci, wybrała zwycięzców spośród 55 kandydatów. Wśród nich znalazł się Krzysztof Michalski, od stycznia 2009 roku Prezes Agencji Mienia Wojskowego. Posrebrzaną replikę XVI wiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej otrzymał w nagrodę za „sprawne działanie na rzecz wojska”.

 
Źródła:

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-mieszkaniach-dla-wojska.html

Polska Zbrojna, nr 8 (734), 20 lutego 2010 roku
 

Zobacz Rapot NIK

 

 

Pliki do pobrania

do góry