Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Bilion dolarów łapówek rocznie

Bilion dolarów rocznie – na taką kwotę Azjatycki Bank Rozwoju szacuje łączną wysokość łapówek w skali świata. Informację tą wyczytać można w raporcie z działalności komórki antykorupcyjnej Banku za rok 2010.

Raport opublikowało 11 marca 2011 roku Biuro Zapobiegania Korupcji i Uczciwości (Office of Anticorruption and Integrity). Obrazuje on całość inicjatyw antykorupcyjnych powziętych w 2010 roku przez Azjatycki Bank Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego komórki antykorupcyjnej.


Jak podano w raporcie, szacunki mówią, iż zyski z działalności przestępczej na świecie w skali roku sięgać mogą nawet 3,6 biliona dolarów, z czego na korupcję przypada około biliona. Powyższa informacja wspólnie z faktem, że Azjatycki Bank Rozwoju jest międzynarodową organizacją finansową, której zadaniem jest udzielanie wsparcia dla gospodarek państw rozwijających się z rejonu Azji i Pacyfiku, zaś wysokość udzielanej przez niego pomocy oscyluje wokół 17,5 miliarda dolarów rocznie, stanowią uzasadnienie dla podejmowanych działań mających ograniczyć skalę zjawiska przekupstwa i marnotrawienia środków.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Banku w walce z patologią przekupstwa było zawarcie w kwietniu 2010 roku wraz z innymi międzynarodowymi instytucjami pomocowymi, jak Bank Światowy oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, porozumienia o wzajemnej uznawalności wykluczenia z udziału w prowadzonych programach (Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions). Wprowadza ono mechanizm pozwalający na stworzenie wspólnego katalogu nierzetelnych podmiotów, a w efekcie będzie miało większy walor prewencyjny, gdyż podmiot, który narazi się jednej instytucji pomocowej, automatycznie będzie wykluczony z możliwości ubiegania się o pomoc u pozostałych. Ponadto, w opinii autorów raportu, porozumienie rodzi nadzieję na zacieśnienie i rozwój wzajemnej współpracy.

Władze instytucji wprowadziły również obowiązek odbycia przez każdego pracownika specjalnego antykorupcyjnego szkolenia. W trakcie szkoleń, które przeprowadził dział kadr we współpracy z Biurem Zapobiegania Korupcji i Uczciwości, personel Banku zapoznano z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą korupcja oraz podstawowymi technikami rozpoznawania jej symptomów w trakcie realizacji projektów. Szkolenia o tematyce antykorupcyjnej zrealizowano również dla pracowników administracji poszczególnych państw.

Na obecny rok zaplanowano dalszy rozwój zdolności do wykrywania i zapobiegania korupcji oraz umacniania wzajemnej współpracy z partnerami zewnętrznymi. Natomiast biuro antykorupcyjne ze swej strony zamierza dążyć do skrócenia czasu prowadzonych dochodzeń.

 

 

Źródło:

http://www.adb.org

 

 

Pliki do pobrania

do góry