Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Lobbing

Autorem artykułu o lobbingu, który ukazał się na stronie www.epr.pl, poświęconej tematyce Public Relation jest Piotr Bielawski - dr nauk ekonomicznych, absolwent Podyplomowego Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu.

W opracowaniu przedstawiono pojęcie lobbingu, z uwzględnieniem jego podmiotów (liderów, autorytetów w danej branży, organizacji mających wpływ na kształtowanie opinii). Autor zwraca uwagę na uwarunkowania społeczne niechęci do lobbingu w Polsce, związanej z faktem, że działania lobbingowe dotyczą szczytów władzy, jak również z niezrozumieniem samego pojęcia lobbingu. Rozważa również zasadność wprowadzenia przepisów prawnych regulujących lobbing, bądź tylko umieszczenia w kodeksach etyki zasad odnoszących się do lobbingu. Piotr Bielawski zwrócił uwagę na dwuznaczność działań lobbingowych, które mogą być odbierane pozytywnie lub negatywnie, posługując się przykładami polskimi i zagranicznymi, a także rolę PR, jako płaszczyzny do skutecznych działań w tym zakresie.

Autor stoi na stanowisku, że działalność lobbingowa może być uzupełnieniem parlamentarnej reprezentacji, a za pośrednictwem lobbystów włączeniem społeczeństwa do publicznej debaty, co jest cechą rozwiniętej demokracji. We wnioskach stwierdza, że jakiekolwiek uregulowania nie przyniosą rezultatów, jeśli równocześnie interesy obywateli nie będą odpowiednio chronione.

Pliki do pobrania

do góry