Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Korupcja w ochronie zdrowia

Dokument jest stanowiskiem OZZL przygotowanym na posiedzenie Rady Społeczno - Zawodowej przy Ministrze Zdrowia w dniu 23 stycznia 2006 r. Został opracowany przez Pana Krzysztofa Bukla - Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZL.

Identyfikuje on miejsca w służbie zdrowia, szczególnie narażone na występowanie zjawiska korupcji. Może ono  objawić sie na trzech poziomach funkcjonowania tejże służby: 1) styk pacjent – świadczeniodawca, 2) kontakty świadczeniodawcy z NFZ oraz 3) etap kwalifikowania świadczeń i leków do „koszyka świadczeń refundowanych”. Zidentyfikowane są tu główne czynniki sprzyjające korupcji oraz zarekomendowane metody minimalizacji jej oddziaływania.

Autor zaprezentował także ogólne przyczyny istnienia patologii korupcji. Omówiony został podstawowy powód oraz czynniki drugorzędne, sprzyjające jej powstawaniu, począwszy od niskich wynagrodzeń, poprzez luki proceduralno - prawne, po ludzkie niedostatki moralne.

 

Pliki do pobrania

do góry