Nawigacja

Rankingi korupcji

Bribe Payers Index 2011

Transparency International opublikowało kolejną edycję indeksu łapownictwa - Bribe Payers Index 2011. Ilustruje on prawdopodobieństwo, że firmy z państw będących czołowymi światowymi eksporterami posuną się do korupcji przy prowadzeniu działalności biznesowej.

Indeks oparty jest na ankiecie, w której 3016 przedstawicieli kadry kierowniczej firm reprezentujących różne sektory gospodarki z 30 państw świata odpowiadało na pytania o gotowość ich zagranicznych kontrahentów do korumpowania w kraju respondenta. Na tej podstawie autorzy badania uszeregowali 28 największych światowych inwestorów według prawdopodobieństwa, że firmy z tych państw prowadząc działalność posłużą się łapownictwem.

Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, iż łapownictwo jest powszechną praktyką w związku z prowadzeniem interesów za granicą. Najbardziej prawdopodobne jest, że w ten sposób pomagać sobie będą firmy z Chin oraz Rosji, które uzyskały odpowiednio 6,5 oraz 6,1 punktu przy założeniu, że 10 punktów oznacza całkowity brak korupcji, zaś wynik zerowy permanentne w opinii ankietowanych uciekanie się firm z danego państwa do korupcji. Natomiast dzięki wynikowi 8,8 punktu, holenderskie i szwajcarskie przedsiębiorstwa postrzegane są jako najmniej skłonne, by posłużyć się korupcją.

Udzielone odpowiedzi pozwoliły również na stworzenie rankingu, w którym uszeregowano branże według prawdopodobieństwa zaistnienia korupcji. W tym zestawieniu najlepiej wypadło rolnictwo i przemysł lekki z wynikiem 7,1 punktu. Najgorzej natomiast sytuacja rysuje się w sferze robót publicznych, które z wynikiem 5,3 punktu zamykają listę 19 sklasyfikowanych sektorów gospodarki.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod poniższym adresem.Źródło: transparenty.org

 

 

do góry