Nawigacja

Rankingi korupcji

Global Corruption Report 2011

Zainspirowana deklaracjami, iż rządy państw zamierzają do 2020 roku przeznaczyć na zapobieganie zmianom klimatu do 100 miliardów dolarów rocznie, Transparency International postanowiło edycję 2011 dorocznego Global Corruption Report poświęcić właśnie temu zagadnieniu.

Rządy poszczególnych państw, jak i organizacje międzynarodowe przykładają coraz większą wagę do ochrony środowiska, zmian klimatycznych będących efektem zaniedbań w tej dziedzinie oraz tego, jak odbijają się one obecnie w postaci klęsk żywiołowych. Rezultatem dostrzegania powyższych zagrożeń są deklaracje podejmowane na kolejnych szczytach klimatycznych, by coraz większe kwoty pomocy międzynarodowej przeznaczać z jednej strony na minimalizację efektów zachodzących zmian, z drugiej zaś na przystosowanie się do ich skutków. W praktyce oznacza to np. wzmożone nakłady na inwestycje w energię słoneczną czy alternatywne źródła energii oraz na rozbudowę systemów irygacyjnych czy osiedli mieszkalnych zabezpieczonych przed katastrofami.


Jak jednak podkreślają autorzy opublikowanego 30 kwietnia 2011 roku raportu, żadne z 20 państw najbardziej narażonych na oddziaływanie negatywnych skutków zmian klimatycznych, a zatem potencjalnych odbiorców śródków pomocowych, nie osiągnęło w Indeksie Percepcji Korupcji wyniku powyżej 3,6 punktu. Oznacza to ni mniej ni więcej, tylko poważne ryzyko, iż środki te zamiast zostać należycie spożytkowane i zainwestowane w niezbędne projekty, zostaną zwyczajnie rozkradzione i zmarnowane.

Raport zawiera:

  • analizy – opracowane przez 50 ekspertów z zakresu problematyki zmian klimatycznych,
  • rekomendacje – jak minimalizować ryzyko korupcji w polityce klimatycznej oraz w przejrzysty sposób realizować w jej ramach projekty,
  • studia przypadku – mające za zadanie uzmysłowić odbiorcy, iż zmiany klimatyczne obejmują swoim zasięgiem cały świat, zaś dla korupcji nie ma żadnych świętości.Źródło:

http://www.transparency.org

 

 

Pliki do pobrania

do góry