Nawigacja

Rankingi korupcji

Indeks Percepcji Korupcji 2011

W dniu 1 grudnia 2011 roku Transparency International opublikowało najnowszą edycję Indeksu Percepcji Korupcji. Tym razem badaniem objęte zostały 183 państwa.

W tegorocznej edycji Indeksu Polska z wynikiem 5,5 punktu sklasyfikowana została na 41. miejscu ex aequo z Republiką Zielonego Przylądka. W porównaniu z zeszłym rokiem oznacza to utrzymanie pozycji w rankingu, jednakże wynik lepszy o 0,2 punktu.

Tradycyjnie najlepiej już plasują się kraje skandynawskie oraz takie państwa, jak Singapur i Nowa Zelandia. Najlepiej w badaniu wypadło to ostatnia państwo, które otrzymało wynik 9,5 punktu na 10 możliwych do uzyskania. Na drugim końcu skali znalazły się Korea Północna i Somalia, które z wynikiem 1 punktu zamknęły tegoroczną listę państw poddanych ocenie.

Indeks Percepcji Korupcji jest badaniem, które obrazuje, jak społeczeństwa danych krajów postrzegają zasięg i rozmiary obecnej w nich korupcji. Badanie zatem nie pokazuje wprost skali zjawiska, a jedynie społeczne odczucia na jego temat. Nie można więc w prosty sposób przełożyć miejsca państwa w Indeksie na stwierdzenie, że jest ono bardziej lub mniej skorumpowane, a jedynie, że mieszkańcy zadeklarowali, iż korupcja jest bardziej lub mniej w życiu obecna, ewentualnie, iż narasta bądź maleje.

Indeks opracowywany jest od 1995 roku. Dzięki jego ciągłości i konsekwentnemu stosowaniu tej samej metodologii, pozwala ono obserwować również trendy odnośnie percepcji korupcji w danych krajach.

Polska obecna jest w badaniu od 1996 roku.

 

Zobacz tabelę

Zobacz raport TI

Pliki do pobrania

do góry