Nawigacja

Rankingi korupcji

Global Corruption Report 2009

Nowy Jork/Berlin, 23 września 2009 – Masowa skala globalnej korupcji przejawiająca się w łapownictwie, sztucznym dyktowaniu cen przez kartele oraz bezprawnym wywieraniem nacisków na politykę publiczną państwa, generuje miliardowe koszty i stanowi przeszkodę na drodze do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego- wskazuje nowy raport ogłoszony przez Transparency International (TI).

Global Corruption Report 2009: Korupcja a Sektor Prywatny (GCR) pokazuje jak korupcyjne praktyki tworzą destrukcyjną siłę zagrażającą swobodzie konkurencji, tłumiącą rozwój gospodarczy i wreszcie podkopującą podstawy egzystencji prywatnego biznesu. W ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa prywatne zapłaciły miliardy w karach, otrzymanych za korupcyjne zachowania. Koszty rozszerzają się również na postawy moralne pracowników oraz utratę zaufania konsumentów i partnerów biznesowych.

„Ustanowienie kultury korporacyjnej uczciwości jest podstawą ochrony inwestycji, osiągania sukcesów handlowych oraz zapewnienia stabilności zarówno w krajach biednych jak i bogatych, mając na uwadze, że świat wychodzi obecnie z historycznego kryzysu” – powiedziała Huguette Labelle, Przewodnicząca TI.

Raport dokumentuje wiele przypadków wykorzystywania powierzonego zaufania dla osiągnięcia własnych korzyści przez wysoką kadrę zarządzającą, udziałowców większościowych oraz innych pracowników prywatnych korporacji. W krajach rozwijających się firmy współpracujące ze skorumpowanymi politykami i urzędnikami państwowymi wręczały łapówki na poziomie około 40 miliardów dolarów amerykańskich rocznie.

Badania zamieszczone w raporcie pokazały również, że połowa ankietowanych biznesmenów oceniła, iż korupcja stwarza przynajmniej 10 procent kosztów związanych z projektem. W rezultacie płacą za to obywatele: konsumenci na całym świecie zostali obciążeni kosztem około 300 miliardów dolarów amerykańskich, w wyniku zmowy prawie 300 prywatnych, międzynarodowych karteli w latach 1990-2005.

Innym problemem, który został zdiagnozowany w raporcie, jest wpływ wywierany przez firmy sektora prywatnego na polityczne procesy podejmowania decyzji. Wysiłki lobbystów są często nieprzejrzyste, a co więcej starają się ominąć system kontroli strategicznych decyzji w korporacji. Na przykład, w 2008 roku, niecała jedna trzecia ze 100 firm obecnych na liście Standard & Poor’s wymagała zatwierdzania przez zarząd wydatków politycznych.

Rozszerzające się sposoby, w których ujawnia się korupcja sektora prywatnego przecinają się jednocześnie z aktywnością firm, wdrażających systemy mające na celu ukrócenie negatywnych zjawisk. Prawie 90 procent z pierwszych 200 firm na świecie przyjęło kodeks etyki biznesu, lecz mniej niż połowa z nich przekazuje raporty na temat stanu implementacji tych regulacji.

Wiele krajów znajdujących się na dole publikowanego co roku przez TI Indeksu Percepcji Korupcji - mierzącego postrzeganie poziomu korupcji sektora publicznego w ponad 170 krajach- pada ofiarą nie tylko własnych rządów lecz także największych firm, które chcą wchodzić w korupcyjne układy z władzą.

„Opieranie przyszłości firmy lub przyszłych inwestycji na personalnych powiązaniach oraz nieprzewidywalnych systemach, lub po prostu działanie w ciemno bez nadzoru i odpowiedzialności jest prostą drogą do gwarantowanej porażki”, powiedziała Labelle.

Korporacyjna uczciwość przynosi korzyści. Firmy, które wdrożyły u siebie antykorupcyjne programy oraz kodeksy etyczne o 50 procent zmniejszyły występowanie u siebie przypadków korupcji. Rzadziej również traciły możliwości robienia interesów niż przedsiębiorstwa bez takich programów. Narzędzia dla przeprowadzenia antykorupcyjnych działań są łatwo i powszechnie dostępne, jednak to same firmy muszą przejąć inicjatywę w ich wdrażaniu.

„Sukces w walce z korupcją oznacza odbicie się od dolnej granicy. Teraz nadszedł czas, w którym korporacje muszą zmierzyć się z ryzykiem poniesienia miliardowych kosztów kar oraz utraty zaufania ich klientów oraz akcjonariuszy”, dodała Labelle. Przewidujący właściciele firm, już aktywnie wdrażają antykorupcyjne programy, zmniejszając ryzyko oraz przyczyniając się do zapewnienia stabilnego rozwoju ekonomicznego.

Uczciwość korporacyjne to coś więcej niż tylko długotrwałe zyski czy zwrot poniesionych nakładów. Kiedy firmy angażują się w praktyki korupcyjne konsekwencje mogą być zatrważające. Od zmniejszenia zasobów wody, niehumanitarnych warunków pracy, niesprawdzonych leków, nielegalnej wycinki lasów po bezprawnie wzniesione budynki, które zapadając się powodują ofiary w ludziach, korupcja przynosi bezprecedensowe straty. Sektor prywatny ma do odegrania kluczową rolę w zapobieganiu rezultatów korupcji, poprzez prowadzenie swojej działalności w sposób zgodny ze standardami przejrzystości i odpowiedzialności.


###


Transparency International jest globalną organizacją pozarządową przewodzącą walce z korupcją

 


Global Corruption Report:

Global Corruption Report 2009: Korupcja a Sektor Prywatny (GCR) zawiera analizy ponad 75 ekspertów, badających skalę, przedmiot oraz niszczące konsekwencje korporacyjnej korupcji. Uzupełnienie tych badań stanowi 45, pogłębiających temat, raportów dotyczących poszczególnych krajów wraz z omówieniem dobrych praktyk i rekomendacjami. GCR jest flagową, coroczną publikacją TI, która stanowi połączenie badań naukowych i analiz dotyczących korupcji, obejmujących swoim zasięgiem cały świat.

 

 

Zobacz raport w oryginale

do góry