Nawigacja

Badania opinii społecznej

Sondaż BCC

W kwietniu 2013 roku Business Centre Club przeprowadził sondaż wśród przedsiębiorców nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pytania weryfikowały postulaty zawarte w „Apelu do rządzących” wystosowanego trzy lata temu przez BCC, KIG, FOR i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Przedsiębiorcy jednogłośnie (100 proc. respondentów) opowiedzieli się za gruntowną reformą wymiaru sprawiedliwości zmierzającą do skrócenia długości postępowania sądowego. Ponad 90 proc. uważa, że nadal wszelkie przypadki nadużycia władzy przez sędziów, prokuratorów i urzędników nie są należycie wyjaśniane. Także blisko 90 proc. jest zdania, że sędziowie i prokuratorzy powinni ponosić odpowiedzialność finansową i karną za popełnione błędy. Aż 98,9 proc. pytanych przedsiębiorców uznało, że ciągle aktualny jest postulat, aby  sędziowie i prokuratorzy byli objęci obowiązkiem doszkalania się w zakresie funkcjonowania mechanizmów gospodarczych.


Źródło: bbc.org.pl

do góry