Nawigacja

Badania opinii społecznej

Badanie Nadużyć Gospodarczych Ernst & Young 2013

Ernst & Young na podstawie opinii 3 tysięcy pracowników kadry zarządzającej w korporacjach 36 krajów Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki sporządził raport na temat nadużyć gospodarczych.

Okazało się, że 42 procent dyrektorów i menadżerów jest świadomych nieprawidłowości w raportach finansowych swoich firm, 57 procent uważa korupcję za powszechną w swoim kraju, a 49 procent pracowników działów sprzedaży uznaje, że programy antykorupcyjne w ich przedsiębiorstwach są niewystarczające.


Na tym tle większość polskich menadżerów ocenia, że najbliższe 12 miesięcy upłynie pod znakiem zwiększonej presji na uzyskanie dobrych wyników finansowych. Niewątpliwie wpłynie to na stosowane przez firmy praktyki w celu osiągania planowanych celów. 59 procent rodzimych biznesmenów uznało, że korupcja jest bardzo powszechna w polskim biznesie, co jest wskaźnikiem o 8 punktów procentowych niższym od wyniku uzyskanego wśród badanych w ocenianych szybko rozwijających się krajach[1].

42 procent naszych firm często przedstawia swoje wyniki jako lepsze niż są w rzeczywistości. Dla porównania średnia dla wszystkich krajów wynosi 38 procent, a krajów Europy Zachodniej - 31 procent.

Jak oceniają specjaliści z E&Y, większa presja może prowadzić do zachowań rujnujących biznes; oszustw i korupcji. Nieetyczne zachowania mogą się nasilać w odniesieniu do poszczególnych pracowników, których zarobki są pochodną zysków firmy.  Stąd spora i wpływowa grupa, jaką jest kadra zarządzająca często uznaje nieetyczne praktyki firm jako możliwe do zaakceptowania.

W komunikacie zamieszonym na stronie Ernst & Young czytamy, że przedsiębiorstwa działające w Polsce odstają od firm z innych krajów w zakresie prowadzenia działań ograniczających przypadki nadużyć i korupcji. Tylko 40% posiada politykę antykorupcyjną, a 23% szkoli w jej zakresie swoich pracowników. Teoretycznie 35% badanych firm wprowadziło sankcje za naruszenie zasad polityki, ale faktycznie tylko 18% zastosowało je w praktyce (…).

Niepokój powinna także budzić sytuacja polskich whistleblowerów. Zaledwie 18% firm wprowadziło linie do raportowania nadużyć i korupcji, a 1/4 respondentów nie wierzy, że ich firma może udzielić im wsparcia w sytuacji zgłoszenia przez nich nadużyć.

Powyższe wyniki, według E&Y, są jednymi z najsłabszych wśród wszystkich badanych krajów i około 15% niższe niż średnia całego badania.

Zobacz Raport z Badania Nadużyć Gospodarczych Ernst & Young

Źródło: http://ey.media.pl/pr/240948/co-piaty-pracownik-w-polsce-wie-o-manipulacjach-finansowych-swojej-firmy-wynika-z-badania-naduzyc-gospodarczych-ernst-young

[1] Czechy, Egipt, Indie, Nigeria, Polska, Rosja, Arabia Saudyjska, RPA, Turcja, ZEA, Ukraina
 

 

do góry