Nawigacja

Badania opinii społecznej

Skala zjawiska korupcji w Polsce

W dniach od 6 do 9 września 2012 roku ośrodek badawczy TNS Polska przeprowadził badanie, którego celem było rozpoznanie skali zjawiska przyjmowania oraz wręczania łapówek w Polsce.

Na pytanie, czy w minionym roku doszło do przyjęcia lub wręczenia łapówki w najbliższym otoczeniu ankietowanych (rodzina i znajomi), pozytywnej odpowiedzi udzieliło 6 procent osób. Odmienną opinię wyraziło przeszło trzy czwarte respondentów (77 procent). Pozostali stwierdzili, że nie mają wiedzy na ten temat.
Źródło: TNS PolskaDo wręczenia/przyjęcia łapówki w minionym roku przyznało się jedynie 3 procent ankietowanych. Natomiast zdecydowana większość, bo 94 procent, stwierdziła, że nie posunęła się do korupcji. Jeden procent respondentów odmówił odpowiedzi na to pytanie.
Źródło: TNS PolskaZdaniem autorów badania, niski odsetek osób, które przyznają się lub mają wiedzę na temat przypadków korupcji może wiązać się z faktem, że jest to drażliwy temat. Ponadto drobne upominki mogą nie być postrzegane w charakterze łapówki.

Badanie przeprowadzono techniką wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej, losowo wybranej próbie 1000 Polaków powyżej 15 roku życia.

 

 

 

do góry