Nawigacja

Badania opinii społecznej

Opinia publiczna i prokuratorzy o korupcji. Raport

Raport przedstawia wyniki badań wykonanych w ramach Programu Przeciwko Korupcji prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego, a zrealizowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w maju 2005 roku.

W pierwszej części dokument prezentuje wyniki realizowanego corocznie od 2000 roku „Barometru Korupcji”. Miał on charakter sondażowy, zrealizowany na losowej próbie 1073 dorosłych Polaków. W drugiej części raportu zawarte są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 200 losowo dobranych prokuratorów pracujących w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Raport bada opinie i doświadczenia korupcyjne oraz postrzeganie poziomu zagrożenia korupcją. Autorką raportu jest dr Anna Kubiak.
 

 

Pliki do pobrania

do góry