Nawigacja

Badania opinii społecznej

Polacy, Czesi i Litwini o korupcji. Komunikat z badań CBOS

Badanie zrealizowane zostało w 2000 roku przez trzy ośrodki badawcze: polski CBOS, czeski IVVM i litewski VILMORUS. W Polsce objęło ono losową próbę 1369 dorosłych obywateli przebadanych w dniach 1-8 marca.

 Czesi przeprowadzili sondaż w dniach 28 lutego - 6 marca na grupie1045 osób, a Litwini w dniach 2-5 marca na grupie 1010 respondentów. Badanie miało na celu ukazanie, jak postrzegane jest zjawisko korupcji w tych trzech krajach, także zaprezentować różnice w nim. Komunikat opracował Arkadiusz Sęk.

 

 

Pliki do pobrania

do góry