Nawigacja

Badania opinii społecznej

Opinia publiczna i posłowie o korupcji. Raport

Raport przedstawia wyniki badań wykonanych w ramach Programu Przeciwko Korupcji prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego, a zrealizowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w czerwcu 2004 roku.

W pierwszej części dokument prezentuje wyniki „Barometru Korupcji”. Miał on charakter sondażowy, zrealizowany na losowej próbie 956 dorosłych Polaków. W drugiej części raportu zawarte są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród posłów na Sejm RP. Raport bada opinie i własne doświadczenia korupcyjne, postrzeganie poziomu zagrożenia korupcją oraz intensywność zjawiska. Autorką raportu jest dr Anna Kubiak.

 

Pliki do pobrania

do góry