Nawigacja

Badania opinii społecznej

Opinie o syst. przestrzegania prawa i wymiaru spraw.

Badanie zrealizowano między 13 a 16 października 2005 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1003 dorosłych mieszkańców Polski jako element badania „Aktualne problemy i wydarzenia”.

W sondażu pytano o ogólną ocenę działalności wymiaru sprawiedliwości oraz o oceny poszczególnych instytucji składających się na system przestrzegania prawa, wymierzania sprawiedliwości, walki z przestępczością i obrony praw obywateli. W obrębie zainteresowania znalazły się także postrzegane wady funkcjonowania systemu sprawiedliwości w ogóle oraz jego najważniejszych składników: sądów i sędziów, prokuratury i prokuratorów, policji i policjantów, adwokatów, więzień i służb więziennych. Komunikat opracował Włodzimierz Derczyński.

 

Pliki do pobrania

do góry