Nawigacja

Badania opinii społecznej

Korupcja: zmiana w latach 2005-2007

Opracowanie oparto na sondażu TNS OBOP, przeprowadzonego w dniach 6-10 września 2007 roku na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

W badaniu uwzględniono następujące kryteria: społeczne odczucie korupcji, obszary korupcji w Polsce, najbardziej skorumpowane zawody, własne doświadczenia korupcji. Analizując wyniki sondażu odniesiono się do badań z lat poprzednich i stwierdzono, że pomimo ciągle wysokiego poziomu korupcji, w ostatnich latach nastąpiła wyraźna poprawa we wszystkich badanych obszarach.
 

 

Pliki do pobrania

do góry