Nawigacja

Badania opinii społecznej

Badanie dotyczące nieetycznych zachowań i nadużyć

Dział Usług Dochodzeniowych firmy Ernst & Young zlecił wykonanie badania opinii pracowników na temat nieetycznych zachowań i nadużyć rozumianych jako działania na szkodę pracodawcy, które naruszają obowiązki pracownika wobec pracodawcy.

Badanie objęło pięć państw Europy Zachodniej (Holandię, Niemcy, Francję, Szwajcarię i Austrię) oraz trzy kraje Europy Środkowej (Polskę, Czechy, Węgry). Sondaż analizuje poglądy szeregowych pracowników na znaczenie przypisywane nadużyciom, wartości stojące za zasadami i regulacjami, promowanie właściwych zachowań przez kadrę zarządzającą oraz skalę nieetycznych zachowań, które pozostają niewykryte. Dokument przedstawia wyniki badań przeprowadzonych z udziałem 100 pracowników międzynarodowych koncernów zatrudnionych w Polsce. Telefoniczne wywiady zostały przeprowadzone w lutym i marcu 2006 roku.

 

Pliki do pobrania

do góry