Nawigacja

Badania opinii społecznej

IX Światowe badanie nadużyć gospodarczych

Raport stanowi wynik wywiadów przeprowadzonych z ponad 500 dyrektorami zarządzającymi, finansowymi, ds. zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz dyrektorami departamentów czołowych firm.

Prezentowane badania zostały przeprowadzone w 2006 roku przez zespół Usług Dochodzeniowych firmy Ernst & Young. Badanie miało na celu pogłębioną analizę porównawczą zjawiska nadużyć gospodarczych w firmach działających na rynkach wschodzących i rozwiniętych.
 

 

Pliki do pobrania

do góry